Allmänt

Allmänt

Företaget innehar alla tillstånd som krävs för att bedriva en elfirma. Personen som innehar rollen ”Elinstallatör för regelefterlevnad” heter Peter Gnist och han innehar ”Auktorisation för lågspänning, AL”, tidigare benämnd som ”Allmän behörighet för lågspänning (växelspänning upp till och 1000 V och likström 1500 V)”.

Vi har tillstånden från försäkringsbolagen för att utföra arbeten vid försäkringsärenden.